Bron: Foto RCE

 

216 Claes Jans de Quade van Ravensteyn, 1556


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten zuidoosten van de derde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 76 x 135 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont twee breuken dwars over het oppervlak. Verder is de zerk erg afgesleten en zijn van de inscriptie grote gedeelten onleesbaar geworden. Van de twee wapens is niets meer te onderscheiden, met uitzondering van een vage contour van het bovenste wapen. Het handschrift Martini nr. 362 toont de schilden hangend aan linten, het eerste bevestigd aan een punt in de omcirkeling om het wapen, het laatste onder aan de cirkel. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door in het bovengedeelte van het middenveld. Smits vermeldt een tweede inscriptie betreffende de eerste vrouw van Claes Janssz, overleden in december 1533. Volgens handschrift 1709 zou deze inscriptie rond het alliantiewapen te zien zijn geweest, maar nu is zij niet meer te ontwaren.

Wapens

Alliantiewapens van man met beide vrouwen (2 schilden): 1 gedeeld; I een dwarsbalk, vergezeld boven van een rechtsschuingeplaatst lindeblad, de steel naar boven; II gedwarsbalkt van zes stukken; een schildhoofd met een spuitende dolfijn. 2 gedeeld; I een dwarsbalk, vergezeld boven van een rechtsschuingeplaatst lindeblad, de steel naar boven; II drie molenijzers. Het rechterdeel van beide schilden betreft het wapen Quade. Het bovenste wapen lijkt, gezien de verdwenen tekst rond dat wapen, te hebben toebehoord aan hem en zijn eerste vrouw Agatha en het onderste wapen aan hem en zijn derde vrouw Anna Melis Maes. 1.

Bijzonderheden

Hs 1709, 35.1 geeft nog een tekst die rond het alliantiewapen te lezen zou zijn geweest: ‘Agatha Huijsvrouw/ Claes Jansz de Quade/ alias van Ravestenijn sterft den/ 22 November 1533’ [of 1535]. Ook wordt daar 9 april genoemd als de dag van overlijden van Claes Jansz. de Quade.
Claes Jan Dircx de Quade van Ravesteyn is rond 1501 geboren uit een familie uit het Land van Ravenstein. Eind jaren 1520 was hij enkele jaren werkzaam als klerk van de laagschout van ’s-Hertogenbosch. In 1532 kocht hij het poorterschap van de stad. Van 1532 tot 1545 was hij rentmeester van de Van Mierdensgasthuizen, in 1553 en 1554 was hij een van de politiemeesters van de stad en als zodanig verantwoordelijk voor openbare stadswerken. Regelmatig trad hij ook op als gemachtigde van het regulierenklooster Sint-Pieterswiel te Zaltbommel. Claes kocht in 1541 een huis aan de Peperstraat. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij gemiddeld tot de 7% hoogst aangeslagenen.
Claes is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Agatha, dochter van Jacob Wouters van Bree en Heylwich van Doerne. Hij hertrouwde met Margaretha, dochter van Henrick Peters van den Hoevel en Margaretha, natuurlijke dochter van Gerit Sanders. Ten slotte huwde hij Anna, dochter van Melis Henricx Maes en Catharina Aerts van Beers. Claes en zijn drie vrouwen liggen gevieren onder deze zerk begraven. Uit het eerste en derde huwelijk stammen kinderen, uit het derde huwelijk onder anderen een drietal kunstschilders, waarvan er twee in Zaltbommel woonden en een derde, Dirck, hofschilder was van keizer Rudolf II in Praag. Twee dochters uit het derde huwelijk, Margaretha en Catharina, liggen elders in de Sint-Jan begraven (zie zerk 279). 2.

Geschiedenis

(Oud 80; Nieuw 544; Martini 362; Smits 94-1) *
In ieder geval vanaf 1707 was het graf eigendom van de kerk.
In die periode bevond het zich in de westhoek van de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip van de kerk, vlak voor de doopkapel. Dat wordt bevestigd in de beschrijving van de zerk in Hs 1709, waar in een latere hand staat bijgeschreven: ‘No. 80, voor de copere vond’. Ook Martini situeerde de zerk op deze plaats, om precies te zijn in de eerste travee vanaf het westen, midden voor de doopkapel. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk op de huidige plek gelegd.

Personen

 Beers, Catharina Aerts van
Bree, Agatha van
 Bree, Jacob Wouters van
 Doerne, Heylwich van
 Hoevel, Henrick Peters van den
Hoevel, Margaretha van den
· zie ook: 152. Henrick van Breugel, 1703
Maes, Anna Melis
· zie ook: 279. Jan Crabben, 1518
 Maes, Melis Henricx
· zie ook: 279. Jan Crabben, 1518
Quade van Ravensteyn, Claes Jans de † 11-4-1556
· zie ook: 279. Jan Crabben, 1518
 Quade van Ravensteyn, Dirck de
 Quade van Ravesteyn, Catharina de
· zie ook: 279. Jan Crabben, 1518
 Quade van Ravesteyn, Margaretha de
· zie ook: 279. Jan Crabben, 1518
 Sanders, Gerit
 Sanders, Margaretha

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie