Bron: Foto RCE

 

94 Nicolaes Blom, 1680


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, de middelste zerk van de oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 144 x 261 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De in een redelijke staat bewaarde zerk heeft geen randaanduiding. Midden bovenin bevindt zich een grote verdiepte cirkel met daarin het wapen in reliëf. De twee linten onder de schilden kruisen elkaar en eindigen in een bolletje. Hieronder bevindt zich de vijfregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen. De rest van de zerk is leeg.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen in ovaalvorm): 1 twee schuinkruisgewijs geplaatste toegewende roeren, met vanuit de kruising een gesteelde en gebladerde distel [Blom]; 2 een schuinbalk, vergezeld boven van een handkanon en beneden van een vis [Bastingius]. Beide hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een vlucht, waartussen een uitkomende gesteelde en gebladerde distel. 1.

Bijzonderheden

`Nicolaas Blom, controleur en ingenieur van de fortificatiën, was een broer van stadstimmerman Frans Blom, die blijkens zijn zerk (zie zerk 315) deze openbare functie eveneens had vervuld. In 1663 werd Nicolaas ingeschreven als poorter van ’s-Hertogenbosch, maar hij woonde toen al vele jaren in de stad. Al in 1648 trad Nicolaas op als voogd over de onmondige kinderen die zijn broer Frans Blom bij zijn weduwe Maria Spongh of Sprongh had nagelaten. Zelf had Nicolaas Blom uit zijn huwelijk met Cornelia Bastingius drie kinderen. Een daarvan, de op de zerk genoemde zoon Nicolaas Blom, werd in 1672 ingeschreven als student rechten aan de universiteit van Leiden. Twee jaar later promoveerde hij op een proefschrift, getiteld De Fideiussoribus. In 1678 en 1679 maakte hij deel uit van de Bossche schepenbank. Tijdens zijn tweede ambtstermijn overleed hij, in 1680. Veel ouder dan dertig zal hij niet zijn geworden. Nicolaas jr. had een broer Jeremias Blom die eveneens in Leiden had gestudeerd en voorts in Harderwijk en die nadien de functies vervulde van schepen en burgemeester in Grave. Aldaar was hij tevens ontvanger van de tollen en licenten op de Maas. Hun beider zus Anna Josina Blom was gehuwd met Dirk van ’s-Gravesande, zoon van Laurens en Johanna Hurnius (zie zerk 361). Deze Dirk was schepen en later president-schepen van ’s-Hertogenbosch en voorts ontvanger-generaal voor de studiebeurzen in stad en meierij, alsmede rentmeester der domeinen van de prins van Oranje over de baronie en de landen van Cranendonck en Eindhoven. Volgens Hs 1709, 59.1 overleed Cornelia Bastingius op 20 juli 1704. 2.

Geschiedenis

(Oud 266; Nieuw 274; Martini 135; Smits 59) *
In de oudste legger wordt gesproken van de kelder van de heer Blom. De legger van 1724 vermeldt als eigenaren de kinderen van Nicolaes Blom. In 1752-1755 wordt opgemerkt dat de kelder van Blom op dezelfde wijze is overgeboekt als die van Dirk ’s-Gravesande (zie zerk 361). Dit betekent dat ook deze kelder eigendom was geworden van Jeremias Storm van ’s Gravesande en Johanna Charlotta Boijd, weduwe van Ewout Hendrik Storm van ’s Gravesande, en haar kinderen Dirk Louis Willem, Jacob Charles, Nicolaas Jeremias en Henrietta Charlotta Louisa Storm van ’s Gravesande. Uitdrukkelijk wordt daarbij vermeld dat de kinderen van Pieter Storm van ’s Gravesande geen recht hadden op de kelder, omdat hun vader door zijn broer Jeremias Storm van ’s Gravesande was uitgekocht. De broers Pieter, Ewout Hendrik en Jeremias Storm van ’s Gravesande waren kinderen van Dirk ’s Gravesande en Anna Josina Blom, dochter van Nicolaes
94. Nicolaes Blom, 1680
02 Schip binnenwerk definitief.indd 267 4-9-2010 7:56:04
– 268 –
Blom en Cornelia Bastingius. Aan de namen uit de legger van 1752-1755 worden in 1779 de kinderen toegevoegd van bovengenoemde Henrietta Charlotta Louisa Storm van ’s Gravesande en Carel Jan Bisdom, te weten Jacoba Elisabeth Adriana, echtgenote van Wilhelmus Petrus van Hanswijk, en Ewout Charles Bisdom. In de legger van 1804-1805 ontbreekt de verwijzing naar de kelder van Dirk Storm van ’s Gravesande. De aldaar genoemde namen hebben dan ook geen betrekking meer op de kelder van Nicolaes Blom. Deze blijkt inderdaad te zijn overgegaan op George Antoni van Mansveld, zoon van Isack Ferdinand van Mansveld en Johanna Philippina Storm van ’s Gravesande.
Op de plattegrond van Martini is de zerk terug te vinden in het noordtransept, op de grens van de noordelijke travee en de middelste travee. De leggers laten zien dat het graf zich in 1707 al op deze plaats bevond. De kans is dus groot dat Nicolaes Blom in 1680 ook op deze plek werd begraven. Tussen 1821 en 1912 kwam de zerk op de huidige plek te liggen.

Personen

Bastingius, Cornelia
 Bisdom, Carel Jan
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
· zie ook: 464. ...Groenesteijn, 18de eeuw
 Bisdom, Ewout Charles
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Bisdom, Jacoba Elisabeth Adriana
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
Blom jr., Nicolaes
Blom sr., Nicolaes † 9-1680
 Blom, Anna Josina
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Blom, Francois
· zie ook: 64. Willem van Hout, 1670
· zie ook: 315. François Blom, 1647
· zie ook: 517. Jean Gans, 1674
 Blom, Jeremias
 Boijd, Johanna Charlotta
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Hanswijck, Wilhelmus Petrus van
· zie ook: 262. Johan van Hanswijck, 1765
· zie ook: 346. Anna van Casteren, 1647
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Hurnius, Johanna
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Hurnius, Laurens
 Mansveld, George Antoni van
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Mansveld, Isack Ferdinand van
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 s Gravesande, Dirck van
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Sprongh, Maria
· zie ook: 64. Willem van Hout, 1670
· zie ook: 315. François Blom, 1647
 Storm van 's Gravesande, Dirk Louis Willem
 Storm van 's Gravesande, Ewout Hendrik
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Henrietta Charlotta Louisa
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Jacob Charles
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Jeremias
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Johanna Philippina
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Nicolaes Jeremias
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686
 Storm van 's Gravesande, Pieter
· zie ook: 314. Pieter Storm van ’s Gravesande, 1761
· zie ook: 361. Laurens van ’s Gravesande, 1686

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie