AAB     Archief Abdij van Berne
ABH   Archief Bisdom ’s-Hertogenbosch
AHG   Archief Hervormde Gemeente (Kerkenraad)
AILVB   Archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch
ARAB   Algemeen Rijksarchief te Brussel
ASJ   Kerkarchief Sint-Jan ’s-Hertogenbosch
BHIC   Brabants Historisch Informatie Centrum
BS   Burgerlijke Stand
DTB   Doop-, trouw- en begraafboeken
NA   Notarieel Archief
OSA   Oud Stadsarchief
PGKW   Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
RA   Rechterlijk Archief
RAT   Regionaal Archief Tilburg
RHCE   Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RK   Rekenkamer
RRGD   Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
RvB   Raad van Brabant
SAH   Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
SB   Staten van Brabant

Zie tevens het volledige literatuuroverzicht.