De Grafzerkenwerkgroep:
Sinds 2000 werkte een groeiend aantal medewerkers/sters veelal op vrijwillige basis aan dit project, te weten: Harry Tummers (kunsthistorie) · Jan van Oudheusden (historie en eindredactie) · Jan Melssen (heraldiek) · Anton Schuttelaars (historie/onderzoek) · Robert-Jan van der Drift (historie/onderzoek) · Martien Veekens (onderzoek) · Wilton Desmense (vertaling Latijnse teksten) · René van der Heijde (indexen) · Maria van der Sommen (indexen) · Dianne van Abeelen (tekstcorrecties) · Mayke van Dieten (tekstcorrecties essays) · Patrick van Bakel (website) · Ed van Berge Henegouwen (beeldredactie) · Gerrit Verbeek (ict) . Marianne Sturm (secretariaat) · Jan Michels (inventarisatie) · Jos van der Ven (fondsenwerving) · Ton Meulman (projectleiding).

Rechten:
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, scans, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stichting ABC
Deze uitgave is, mede tot stand gekomen, door ondersteuning van de Stichting Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur (ABC) ’s-Hertogenbosch en wordt in haar opdracht gepubliceerd. In het bestuur van de stichting hebben zitting: Jos van der Ven (voorzitter), Ad Vekemans (secretaris), Ton Nelissen (penningmeester), Gineke van der Ree-Scholtens, Gerard Rooijakkers en Charles de Mooij. De redactieraad van de stichting wordt gevormd door: Arnoud-Jan Bijsterveld, Ad van Drunen, Rolf Hage, Ton Meulman, Louis Pirenne, Gerard Rooijakkers, Jaques Stienstra en Jos van der Ven. De stichting ABC stelt zich ten doel om de in de loop der jaren verzamelde cultuurhistorische informatie voor een breed publiek toegankelijk te maken, onder andere door middel van publicaties. 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

   
provincie Noord-Brabant Stichting DELA Fonds

Gemeente 's Hertogenbosch VSBfonds Prins Bernhard Cultuurfonds

De Twee Snoeken erfgoed Brabant Stichting Nationaal Monument Sint-Jan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het Bossche Prenten Museum Universiteit van Tilburg, Brabant-Collectie
Wolfaert Uitgevers Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Cultuurfonds Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Brabants Historisch Informatie Centrum Selexyz Theater aan de Parade Adr.heinen Uitgevers Drukkerij Gianotten Parochie Johannes Evangelist