Bron: Van Valkenburg BC

 

59 Peter Peters van Antwerpen, 1563


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in noordelijk binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, tussen de tweede en derde middenpijler

maten 93 x 190 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft hier een praktisch afgesleten zerk met bovendien nog enkele grote beschadigingen aan de onderzijde. Van de inscriptie zijn tegenwoordig nog maar enkele letters te ontcijferen. De wapens waren al in de negentiende eeuw afgesleten. De randen van de zerk vertonen een tekstband met omgeslagen hoeken. Op het midden van de zerk waren vroeger twee wapenschilden te zien, met linten opgehangen aan een knoestige tak. De tekstband aan de linkerzijde lijkt steeds leeg te zijn gebleven.

Wapens

Alliantiewapen ouders of echtpaar (2 schilden).
Hs 1709, 169.2 geeft beide schilden goed weer: 1 gedeeld; I bovenin een zespuntige ster; II drie schuinrechts geplaatste ossenkoppen; 2 drie kandelaars; een vrijkwartier met een geopende burchttoren.

Bijzonderheden

Peter Peters van Antwerpen, ook wel aangeduid als Peter Mickarts of Peter Hoedemakers, is rond 1502 geboren. Hij was werkzaam in de veehandel. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 12% hoogst aangeslagen Bosschenaren. Peter was gehuwd met Johanna Arnt Lamberts van Houthem. Zij waren de ouders van onder anderen Arnt en Peter van Antwerpen, beiden elders in de Sint-Jan begraven (zie de zerken 227 en 300). Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Peter met Johanna, een dochter uit het tweede huwelijk van slager Daniel Reyners Loyen (zie zerk 218), met Johanna Andries van den Ham. Door dit tweede huwelijk kon Peter meester van het slagersambacht worden. De kinderen uit zijn eerste huwelijk werden echter expliciet uitgesloten van de voorrechten van dit gilde. Peter overleed op 12 maart 1563 nieuwjaarsstijl, ofwel 12 maart 1562 zoals volgens de toen in ’s-Hertogenbosch gebruikelijke paasstijl op zijn grafsteen staat vermeld. 1.

Geschiedenis

Op de zerk ontbreekt het registratienummer. Ook is de naam Van Antwerpen niet in de leggers terug te vinden. Over het bezit van het graf vanaf het einde van de zeventiende eeuw is dus niets te zeggen.
In het handschrift Martini wordt bij de zerk van Peter Peters van Antwerpen (zie zerk 300; Martini 43), de zoon van de hier behandelde Peter Peters, opgemerkt: ‘N.B. Neffen dezen steekt onder de banken uit, eenen hoek van eenen anderen bijna zoo groote zark waarop: Peeter Peters vã Antwerpe sterf ã 1562 ã 12 Mert.’ De hier behandelde zerk van Peter Peters van Antwerpen lag in 1821 dus in het middenschip van de kerk, in de derde travee vanaf de viering, gedeeltelijk onder de zitbanken aan de zuidkant van het middenschip. Ten laatste in 1912 kwam hij op zijn huidige plaats te liggen.

Personen

 Antwerpen, Aert Peters van
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
· zie ook: 268. Daniël Loyen, 1547
 Antwerpen, Peter Peters van
· zie ook: 300. Peter Peters van Antwerpen, 1579
Antwerpen, Pieter Peters van † 12-3-1562
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
· zie ook: 300. Peter Peters van Antwerpen, 1579
 Ham, Johanna Andries van den
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
· zie ook: 268. Daniël Loyen, 1547
 Houthem, Johanna Arnt Lamberts van
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
· zie ook: 300. Peter Peters van Antwerpen, 1579
 Loyen, Daniël
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
· zie ook: 268. Daniël Loyen, 1547
 Loyen, Johanna
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie