Bron: Foto RCE

 

90 Thomas van Turnhout, 1608


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, tussen de tweede en derde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 100 x 178 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk met een breuklijn in het midden is in redelijke staat bewaard gebleven; slechts het wapen is enigszins vervaagd.
Het grootste gedeelte van de zerk wordt ingenomen door een inscriptieplaat met daarin de inscriptie in fraai gegraveerde kapitalen. De randen van de inscriptieplaat worden in het midden van de buitenzijden versierd door een gegraveerd boogje. Midden boven de plaat zien we een verdiepte cirkel met daarin in reliëf het wapenschild met aan de zijkanten afhangende linten, voorzien van flossen en uitgaande van een dubbele knop tegen de bovenrand van de cirkel.

Wapens

Op de tekening uit circa 1900 zien we een wapen met een met bloemen begroeide grond, waarop twee gewortelde lindebomen staan, met mogelijk in het midden nog een dunner boompje (of deellijn?). Tegen, achterdoor of voorlangs de rechter boom zien we een gebogen ‘band’.
Hs 1709, 177.3 geeft een gedeeld schild; I een geplante dorre boom, waartegen links een dier opspringt; II een uitgerukte dorre boom, met links en rechts ervan een klein niet te identificeren kenteken. 1. Bij het wapen staan hier de namen Turnhout en Van de Velde. Deze identificatie is vreemd. De zerk is immers die van Thomas van Turnhout (1608) en zijn vrouw Catarina van Eyck (1597). Zoon Jan van Turnhout (1613) en zijn vrouw Joostken van de Velde zijn pas later onder de zerk bijgezet.
Het opspringende dier in het wapendeel Turnhout zal moeten worden geïnterpreteerd als het opspringende hert uit het wapen van de stad Turnhout. 2.

Bijzonderheden

Thomas van Turnhout is een zoon uit het tweede huwelijk van de Bossche boekhandelaar en drukker Jan van Turnhout, met Elisabeth Willem Jans van Herpt. Thomas woonde net als zijn vader aan de Kerkstraat en was kaarsenmaker van beroep. Zo betaalde bijvoorbeeld de Sacramentsbroederschap in 1587 200 gulden voor was en kaarsen, die Thomas had geleverd voor het altaar van die broederschap in de Sint-Jan. Thomas was getrouwd met Catharina Jans van Eyck. Voor zover bekend hadden zij één zoon, Jan genaamd. Deze wordt in 1604 vermeld als deken van de jonge schuts en was tussen 1610 en 1612 een van de kerkmeesters van de Sint-Jan. Jan was getrouwd met Joostken (op de zerk aangeduid als Josina) Jans van de Velde, zuster van secretaris en griffier Ghysbert van de Velde (zie zerk 104). Zij hadden verscheidene kinderen. Thomas was werkzaam als klerk ter secretarie en als notaris. Een andere zoon was Jan, die ook op deze zerk wordt vermeld, samen met zijn vrouw Lambertken, dochter van Marten Joost Lenaerts van Vechel. 3.

Geschiedenis

(Oud 339; Nieuw 415; Martini 107; Smits 62B) *
In de twee oudste leggers staat het graf op naam van Turnhout. De overige leggers vermelden geen gegevens over het bezit van het graf. Het zal daarom tussen 1724 en 1752 aan de kerk zijn toegevallen. Dat er ook nadien in het graf werd begraven, blijkt uit de legger van 1804-1805 waarin opgemerkt wordt dat het graf op 14 januari 1800 vol was.
Op de plattegrond van Martini uit 1821 is de zerk van Thomas van Turnhout terug te vinden in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, in de tweede travee vanaf het transept. In 1707 lag hij daar ook al. De huidige ligging, waar hij ten laatste in 1912 terecht kwam, wijkt slechts enkele meters hiervan af.

Personen

Eyck, Catharina Jans van
 Herpt, Elisabeth Willem Jans van
Turnhout, Jan van
Turnhout, Thomas van † 28-4-1608
Vechel, Lambertken van
 Vechel, Marten Joost Lenaerts van
 Velde, Ghysbert van de † 1634
· zie ook: 104. Sibilla Raesse, 1631
· zie ook: 143. Aert van de Velde, 1669
Velde, Joostken Jans van de

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie